Contributie

Op deze pagina komt alle informatie over contributie, lidmaatschap en uitschrijven. We zijn momenteel bezig om de pagina te vullen. Tot die tijd kan je al je vragen mailen naar: penningmeester@scoutingbrouwhuis.nl

Kosten

Als vereniging maken we kosten voor materialen, onze blokhut, het organiseren van kampen, en de afdracht aan scouting Nederland. Deze kosten worden voor een groot deel gedragen door de gemeentelijke subsidie, contributie en kampbijdragen van de leden. Bij scouting horen alle kinderen erbij. Daarom proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Bovendien vindt u onderaan deze pagina meerdere mogelijkheden die ondersteuning bieden wanneer uw kind door de financiële thuissituatie buiten de boot dreigt te vallen.

Mocht u om persoonlijke redenen niet in staat zijn om een doorlopende machtiging af te geven dan kunt u contact opnemen met de penningmeester om een betalingsregeling te treffen.

De contributie

De contributie bedraagt € XX,- per maand en wordt elk kwartaal per automatische incasso geïnd. Nieuwe leden gaan contributie betalen vanaf de maand na het versturen van een aanmelding.

U betaald altijd achteraf over het afgelopen kwartaal; er wordt aan het einde van een kwartaal een bedrag van € XX,- van uw rekening afgeschreven. Bij het inschrijven geeft u Scouting Brouwhuis toestemming om het bedrag van uw rekening af te schrijven middel een automatische incasso.  Een aantal weken voor de afschrijving ontvangt u hiervan altijd een factuur per e-mail zodat u niet voor verassingen komt te staan. De dag dat de contributie wordt afgeschreven is altijd op het moment vlak nadat de kindertoeslag is uitgekeerd omstreeks de volgende data:

  • begin april: contributie 1e kwartaal van het jaar (januari, februari en maart)
  • begin juli: 2e kwartaal (april, mei en juni)
  • begin oktober: 3e kwartaal
  • begin januari: 4e kwartaal vorig jaar

Het innen en de administratie van de contributie wordt geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kunt u terecht met alle vragen die betrekking hebben op de contributie. De penningmeester is bereikbaar via: penningmeester@scoutingbrouwhuis.nl

Doorlopende machtiging

De contributie voor leden van Scouting Brouwhuis wordt betaald middels een doorlopende automatische incasso. Voor het afgeven van de machtiging dient u een formulier in te vullen en te ondertekenen. Al deze gegevens worden u toegezonden door de penningmeester nadat de registratie van het lidmaatschap is voltooid.

Machtigen is gemakkelijk

  • U vergeet nooit te betalen;
  • U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
  • U houdt zeggenschap doordat u een afgeschreven bedrag binnen 8 weken terug kunt laten boeken;
  • U kunt een machtiging ook weer eenvoudig intrekken.

Stopzetten machtiging

Wanneer u het lidmaatschap beëindigd dan wordt uw machtiging automatisch ingetrokken. Scouting Brouwhuis zal vanaf het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd geen opdrachten tot betaling naar uw bank verzenden.

Machtiging afgeven

Van de penningmeester ontvangt u all benodigde informatie omtrent het afgeven van de doorlopende machtiging nadat de registratie van uw lidmaatschap is voltooid.

Kampgeld

De kampen en weekend staan financieel los van de contributie. De hoogte van het kampgeld of weekend is verschillend per speltak en hangt af van aantal leden van de speltak, de locatie, acties ter behoeve van het zomerkamp, etc. Over de hoogte van de kampgelden worden leden en ouders voor de opgave van het kamp geïnformeerd. Bij het kampgeld zitten alle kosten zoals eten, drinken, terrein/blokhuthuur inbegrepen.

Financiële ondersteuning

Bij scouting hoort iedereen er bij. De financiële thuissituatie van een kind mag geen spelbreker zijn voor deelname aan het scouting spel. Verscheidene gemeenten verlenen subsidie aan hun inwoners om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen met sporten en spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geld voor een Scoutfit, kampgeld, contributie of kampeeruitrusting.  Afhankelijk van waar u woont kunt u kijken of u in aanmerking komt bij een van de onderstaande instellingen. Wanneer u niet in een van de onderstaande gemeenten woont, informeer dan bij uw eigen gemeente voor de mogelijkheden. Wanneer u vragen heeft over deze regelingen stel deze dan gerust aan de penningmeester via: penningmeester@scoutingbrouwhuis.nl

Bij Scouting horen alle kinderen er bij!

Scouting Nederland vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om voor de volle honderd procent mee te doen aan het uitdagende, actieve, sociale en superleuke Scoutingspel. Het project Bij Scouting horen alle kinderen erbij zorgt ervoor dat er aanvullende mogelijkheden zijn als kinderen door de financiële situatie thuis toch buiten de boot dreigen te vallen. Deze aanvullende ondersteuning is beschikbaar als andere beschikbare subsidies en tegemoetkomingen, zoals hierboven beschreven, geen afdoende oplossing bieden. De penningmeester helpt u graag bij het aanvragen van deze ondersteuning.